Tarieven

Aan het reizen met Tripp zijn kosten verbonden. Hieronder leest u welke kosten van toepassing zijn.

Onderstaand de tarieven voor het reizen met Tripp voor houders van een Wmo-taxipas van de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.

Eigen bijdrage
Voor het reizen met Tripp betaalt u een eigen bijdrage. Let op: deze betaalt u nooit in de taxi. Partners in Mobiliteit int uw eigen bijdrage maandelijks rond de 26ste middels automatische incasso.

Opbouw eigen bijdrage

Als houder van een Wmo-taxipas betaalt u een eigen bijdrage voor elke reis die u maakt met uw taxi. Uw eigen bijdrage bestaat uit een opstaptarief + een tarief per gereden kilometer. Deze tarieven zijn:

Onderdeel Tarief
Opstaptarief voor een reis met een geboekte instaptijd tussen 07:00 en 12:00 uur € 1,08
Opstaptarief voor een reis met een geboekte instaptijd tussen 12:00 en 15:00 uur € 0,49
Opstaptarief voor een reis met een geboekte instaptijd tussen 15:00 en 24:00 uur € 1,08
Tarief per kilometer € 0,17

Rekenvoorbeeld:

U bestelt een taxi voor donderdagmiddag 16:00 uur. Het is een reis van 4 kilometer. U betaalt voor deze taxireis een eigen bijdrage van:

Opstaptarief                                                       € 1,08
Kilometertarief 4 x € 0,17 =                          € 0,68  +
Totale eigen bijdrage voor deze reis        € 1,76

Wanneer uw reisbudget is uitgeput, dan kunt u wél blijven reizen met Tripp. U betaalt dat alleen een ander opstaptarief. In plaats van
€ 0,49 of € 1,08 betaalt u in dit geval een opstaptarief van € 6,91 per reis. Het kilometertarief dat u moet betalen blijft € 0,17.
Reist u naar een bestemming die meer dan 25 kilometer van uw woning ligt? Reis dan bij voorkeur met Valys (www.valys.nl). Wilt u deze reis toch met Tripp maken, houdt er dan rekening mee dat het kilometertarief dat u moet betalen € 1,73 is per kilometer voor alle extra kilometers die u verder reist dan 25 kilometer van uw woning. Reizen langer dan 25 kilometer vanaf uw woning kunt u niet maken met vervoerder Trevvel.

Automatische incasso

Betaalt u liever niet via automatische incasso? Neem dan contact op met Partners in Mobiliteit op telefoonnummer 085-4014974 om een andere betaalwijze af te spreken. Het is niet mogelijk om uw taxireizen in de taxi zelf af te rekenen. Eventuele extra kosten (zie onderstaand) kunt u wél in de taxi afrekenen.

Extra kosten

Uw taxibedrijf mag in twee situaties extra kosten bij u in rekening brengen, te weten:

  1. Wanneer u iemand meeneemt in de taxi die geen Wmo-taxipas heeft;
  2. Wanneer u reist buiten de servicetijden van Tripp

U rekent deze extra kosten zelf af in de taxi. Uw gemeente, Tripp en Partners in Mobiliteit staan hier buiten. Uw taxibedrijf kan u bij het boeken van uw reis exact aangeven wat de extra kosten zullen zijn en welke mogelijkheden u heeft om deze af te rekenen.

De geldende tarieven (2024) voor medereizigers zijn:

Trevvel € 2,50 per medereiziger per reis
De Haarsgroep Gratis (maximaal 1 medereiziger per pashouder)
Niemantsverdriet € 0,75 per kilometer per medereiziger
Taxi Air Gratis
Rotterdamse Taxi centrale Gratis

Let op: 

  • U mag bij alle aangesloten taxibedrijven maximaal 2 kinderen van 4 jaar of jonger gratis meenemen op uw reis. 
  • Houders van een Wmo-taxipas reizen nooit als medereiziger. Een taxipashouder moet dus altijd een eigen bijdrage betalen voor alle reizen die hij/zij maakt met Tripp. Deze reizen moeten ook altijd vooraf gereserveerd worden.  

 

Tarieven voor reizen tussen 00:00 uur en 07:00 uur:

Trevvel  Niet mogelijk
De Haarsgroep € 2,- per kilometer + een opstaptarief van € 9,- taxi/taxibus en € 15,- voor een rolstoelbus
Niemantsverdriet € 2,75 per kilometer + een opstaptarief van € 10,-
Taxi Air
Taxi/taxibus € 2,02 per kilometer + een opstaptarief van € 8,81
Rolstoelbus € 2,39 per kilometer + een opstaptarief van € 12,44
Rotterdamse Taxi centrale Kilometertarief van € 2,50 + een opstaptarief van € 15,-

 

 

Ga naar de inhoud